Tizenkettedik évfolyam-
2001/2
.
(43. szám)

Aktuális számunk tartalmából :

TARTALOM

Lázár Ervin: Mit üzen az ács?

Csiki László: „Mikor Csíkból elindultam…"

ÉLETUTAK

Beke György:
Márton Áron – európai püspök Erdélyben

Tóbiás Áron: Haza és nagyvilág
Cs. Szabó László beszélô szava

VILÁGOK, KÉPEK

Módos Péter: Fragmentumok
Egy pannóról és történetérôl

Sárközi Mátyás: Csillaga ragyog
Pátkai Ervin szobrai

Gömöri György:
CM 2: Két jeles születésnap egy napon

Pressburger György: A tizedik MittelFest elé

TÖRTÉNELEM ÉS NEMZET

Romsics Igánc:
Magyar nemzetiségpolitikai gondolkodók VI.

Ablonczy Balázs:
A Szent István-i birodalom álma
Teleki Pál gondolatai

Bárdi Nándor:
A közép-európai „tejtestvériség"
Németh László víziója

POLITIKAI TÁJAK

Lakner Zoltán: Vázlat az MSZP portréjához

Pártok választás elôtt – MSZP
Ágh Attila, Csizmadia Ervin, Fricz Tamás
és Schlett István kerekasztal-beszélgetése

KITEKINTÉS

Udvarhelyi Szabolcs:
Párizsi várakozások 2001 tavaszán

Fejtô Ferenc: Raymond Aronról

Pályi András: Forma és idô

Pomogáts Béla:
Kosztolányi iskolájától a vörösmarti iskoláig

PORTRÉ

„Meg kell találnunk a saját arcunkat"
Szabadi Vilmossal D. Magyari Imre beszélget

Kortárs magyar zeneszerzôk, nagy magyar
elôadóművészek

ÉVFORDULÓ

Gergely András:
Száz éve született Németh László

Karol Wlachowsky köszöntése

Számunk szerzôi

Summary


Vissza a kezdőlapra


Impresszum:

Az európai együttműködés folyóirata
Megjelenik negyedévenként

A szerkesztôbizottság elnöke:
Pomogáts Béla
Fôszerkesztô:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:
Farkas János László
Jovánovics György művészeti vezetô
Nagy András fômunkatárs
Romsics Ignác fômunkatárs
Szántó Istvánné szerkesztôségi titkár
Újvári Imréné tervezôszerkesztô
Vas János (fotó)
Vujicsics Sztoján fômunkatárs

A szerkesztôség címe:

1023 Budapest,
Frankel Leó út. 49.
Telefon/fax: 326-0109

Az Európai Utas Alapítvány megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelôs kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója

Terjeszti a HELP, a Lapker Rt., a kiadó és alternatív terjesztôk.

Elôfizethetô a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítô postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben és a Levél és Hírlapüzletági IgazgatóságonHírlap- elôfizetési és Lapellátási Irodában

(LHI, Budapest VIII., Orczy tér 1. 1900)

közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02-02102799 pénzforgalmi jelzôszámára

Egy szám ára: 498 Ft

Elôfizetési díj egy évre:
1400 Ft

Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

E-mail: batthany@Kultur-press.hu

E lapszám megvalósítását támogatták:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

nkom.jpg (5973 bytes)

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Külügyminisztérium
Ifjusági és Sportminisztérum

Európai Utas Alapítvány,
Európa Biztosító,

Hungarian Human
Rights Foundation

Révai Nyomda Kft.
1037 Budapest,
Kunigunda útja 68.
ISSN: 0866-272X

Köszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1 százalékát az Európai Utas javára ajánlották fel.

A beérkezett összeget nyomdai költségekre fordítottuk.

Kérjük további segítségüket! Az Európai Utas Alapítvány adószáma:

19622615-1-42

E-mail címünk: europaiutas@inventra.hu

Az Európai Utas
Internet-változatát a
hhrflogo.gif (1619 bytes)
Hungarian Human Rights Foundation
készítette.

E-mail:
hhrf@mail.matav.hu

Copyright©
Európai Utas-2001