Az európai együttműködés folyóirata
66. szám
2007/1.

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Szerkesztő:
Szilágyi N.Zsuzsa

Tervezőszerkesztő:
Vásárhelyi zsolt

Számunk szerkesztésében részt vett:

Gede Barbara
Gedeon Tímea
Komlóssy Ágnes


A szerkesztőség címe:

1088 Budapest,
Rákóczi út 15.

Telefon:(+36-1) 327-00-05,

Fax: (+36-1) 483-18-37

e-mail:

keki@ella.hu

europaiutas@europaiutas.hu

Kiadja az Európai Utas Alapítvány

Adószáma: 19622615-1-42

Felelős kiadó:

Európai Utas Alapítvány

Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.
Előfizethető a szerkesztőségben, a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben, az Üzleti és Logisztikai központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII., Vörösmarty u. 16–18.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail:
batthyany@kultur-press.hu

 


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright © 1999-2007 Európai Utas

Tartalom


Tudósítások a felértékelődő Kelet-Közép-Európából


SIBIU, HERMANNSTADT, NAGYSZEBEN, CIBINUM

Andreanum, 1224

Nagyszeben Európa látóterébe került
Interjú Klaus Johannis főpolgármesterrel

Nagyszeben - képek

Élő város – mindenki számára
Beszélgetés Guttmann Szabolcs főépítésszel

A város névjegye
Beszélgetés Gheorghe Bannal, a Brukenthal Múzeum igazgatójával
és Constantin Ittu történésszel, tudományos kutatóval

Híd a múltból a jövőbe
Beszélgetés Kilian Dörr evangélikus főlelkésszel

Szekernyés János: „Arcára a kultúra dicsősége is reávéste vonásait…”
Nagyszeben a magyar irodalomban és közműveltségben

A dialógus és tolerancia szolgálatában
Constantin Chiriac, a Radu Stanca Nemzeti Színház igazgatója

Magyar hét Nagyszebenben
Interjú Serfőző Leventével, a Magyar Kulturális Iroda igazgatójával

Rajzok Nagyszeben krónikájához
Orth István képzőművész

Most ágyúból lesz harang
Bartha Ciupe Ernő szobrászművész


KOšICE, KASSA, KASCHAU, CASSOVIA

Sikeresek akarunk lenni
Beszélgetés František Knapík főpolgármesterrel.

Kováts Miklós: „Egy város metamorfózisa”

Mészáros Tibor: Egy fa sohasem nyomorult
Márai Kassája...

Gazdag József: A Löffler Múzeum és Galéria

Robert Pollák: Kelet-szlovákiai Múzeum, Kassa.

Szabó Lilla: Az ember, aki az életével játszott
Josef Polák (1886–1945)

PRÁGA

Magda Veselská: A Prágai Zsidó Múzeum


SZLOVÁKOK ÉS MAGYAROK II.

Karol Wlachovský: Tótok, de szlovákok
Észrevételek a magyarok szlovákképéről


75 ÉVE SZÜLETETT ANTALL JÓZSEF

Azt kell csinálni, ami a sorsunk
Antall József gondolatai 1991-ből

Boross Péter: Antall Józsefről
Szubjektív emlékezés


AUSZTRIA

Fónagy Zoltán: 1956 ötvenedik évfordulója Ausztriában


MŰHELY

Sárközi Mátyás: Londoni művész ajándéka Zilah-Ligetnek
Hévézi Endre üvegablakai

A bronz és a fény
Constantin Brâncuşi (1876–1957)

Gaál István: Párizsi hajnal


EMLÉKEZÜNK

Ryszard Kapuściński: Találkozás a Másikkal – a XXI. század kihívása

Lázár Ervin: Európa – aggófű koszorúval


Találkozások  -  Számunk szerzői


Summary


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Stádium Nyomda Kft.

 

 

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja