Tizenkettedik évfolyam-
2001/4
.
(45. szám)

Aktuális számunk tartalmából :

Tartalom

PROJEKT MITTELEUROPA

A politika egymagában amúgy is keveset tehet
Erhard Busekkel beszélget Szelestey Lajos

Végel László:
Egy elmulasztott alkalom: Szerbia tragédiája

Romsics Ignác:
A Habsburg Birodalom föderalizálási tervei

Anamaria Pop:
Hagyományok és perspektívák
A román–magyar kulturális kapcsolatokról

Elisabeth Schosser:
Bajorok és magyarok az új évezredben

Marek Pernal:
A visegrádi csoport és az európai integráció

VÁROSOK, EMBEREK, MUVEK

Udvarhelyi Szabolcs: A hármas határ közelében
Beszélgetések ŠCesk´y Krumlovban

Jan Sekera:
Egy kiállítás elé
Kupka és Gutfreund

„Kupka műtermében mindent megértettem…”
Beszélgetés Meda Mládkovával
(Kovács Katalin–Bart Dániel)

Otto Gutfreund, 1889–1927

Lator László
Dunai vázlatok

D. Magyari Imre: Szellô szárnyán
Az operettrôl és az Operettrôl

ÉSZAK-ITÁLIA

Christoph Pan:
Kisebbségi problémák Közép-Európában
Az együttmuködés lehetôségei

Renato Tubaro:
Közép-Európa humanista kultúrájáért
Nemzetközi posztgraduális intézet Goriziában

Alessandro Niccolini: Ablak keletre
Trieste Contemporanea

KITEKINTÉS

Magyar évad Franciaországban
– Beszélgetés Rubovszky Ritával (Metz Katalin)

Sárközi Mátyás: Magyarország Európában:
A következô tíz év

EMLÉKEZÉS

Gömöri György:
Magyarok Oxfordban az 1956-os forradalom után

Számunk szerzôi

Summary


Vissza a kezdőlapra


Impresszum:

Az európai együttműködés folyóirata
Megjelenik negyedévenként

A szerkesztôbizottság elnöke:
Pomogáts Béla
Fôszerkesztô:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:
Farkas János László
Jovánovics György művészeti vezetô
Nagy András fômunkatárs
Romsics Ignác fômunkatárs
Szántó Istvánné szerkesztôségi titkár
Újvári Imréné tervezôszerkesztô
Vas János (fotó)
Vujicsics Sztoján fômunkatárs

A szerkesztôség címe:

1023 Budapest,
Frankel Leó út. 49.
Telefon/fax: 326-0109

Az Európai Utas Alapítvány megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelôs kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója

Terjeszti a HELP, a Lapker Rt., a kiadó és alternatív terjesztôk.

Elôfizethetô a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítô postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben és a Levél és Hírlapüzletági IgazgatóságonHírlap- elôfizetési és Lapellátási Irodában

(LHI, Budapest VIII., Orczy tér 1. 1900)

közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02-02102799 pénzforgalmi jelzôszámára

Egy szám ára: 498 Ft

Elôfizetési díj egy évre:
1400 Ft

Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

E-mail: batthany@Kultur-press.hu

E lapszám megvalósítását támogatták:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

nkom.jpg (5973 bytes)

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Külügyminisztérium
Ifjusági és Sportminisztérum

Európai Utas Alapítvány,
Európa Biztosító,

Hungarian Human
Rights Foundation

Révai Nyomda Kft.
1037 Budapest,
Kunigunda útja 68.
ISSN: 0866-272X

Köszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1 százalékát az Európai Utas javára ajánlották fel.

A beérkezett összeget nyomdai költségekre fordítottuk.

Kérjük további segítségüket! Az Európai Utas Alapítvány adószáma:

19622615-1-42

E-mail címünk: europaiutas@inventra.hu

Az Európai Utas
Internet-változatát a
hhrflogo.gif (1619 bytes)
Hungarian Human Rights Foundation
készítette.

E-mail:
hhrf@mail.matav.hu

Copyright©
Európai Utas-2001