Tizenegyedik évfolyam-
2000/3
.
(40.)

Aktuális számunk tartalmából :

TARTALOM

MAGYARSÁGISMERET

Szegedy-Maszák Mihály:
"Van, ami nincs"
Magyarságtudomány:
elmélet vagy föladat?

Fazekas Tiborc:
Helyünk a világban
Magyarságismereti kör és kórkép

Tuomo Lahdelma nyilatkozata (Várady Mária).

Hiszek a kultúrák szövetségében
Beszélgetés Amadeo Di Francescóval
(Molnár Andrea)

Pomogáts Béla:
Anyanyelvi konferencia Marosvásárhelyen

TÁJ ÉS TÖRTÉNELEM

Szarka László:
Ország és haza
Képek a felvidéki magyar művelődéstörténetből

Göncz László:
Szent István-szobrot avattak Lendván

Cservenka Judit:
Tanácskozás az identitástudatról

Módos Péter: Integráció, fiatalok, szomszédság

Csiki László: Malomalja

EMBEREK, MŰVEK

Gömöri György:
Márai és a lengyelek

Pálfy József:
Költői verseny Vörösmartyért

A. Szabó Magda:
Lángeszű tolakodó
Gara László szolgálata

Emlékezés Gara Lászlóra

Nagy András: Merre nyílik Közép-Európa?
Cividale ismét

Varga Balázs: Kötéltánc
A kelet-európai film régen és most

Dobai Péter: "Mamma Roma"

Gellér Katalin: Miért éppen 1900?

TÖRTÉNELEM ÉS NEMZET

Romsics Ignác:
Magyar nemzetiségpolitikai gondolkodók III.

Ablonczy Balázs:
Harc a magyar felvidékért
Grünwald Béla programja

Limpár Péter: A fehér holló
Mocsáry Lajos nemzetiségpolitikai elképzelései a kiegyezés után

Andreas Unterberger:
Ausztria esete a múlttal és Európával

Számunk szerzôi

Summary


Archivum

Vissza a kezdőlapra


Impresszum:

Az európai együttműködés folyóirata
Megjelenik negyedévenként

A szerkesztôbizottság elnöke:
Pomogáts Béla
Fôszerkesztô:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:
Farkas János László
Jovánovics György művészeti vezetô
Nagy András fômunkatárs
Romsics Ignác fômunkatárs
Szántó Istvánné szerkesztôségi titkár
Újvári Imréné tervezôszerkesztô
Vas János (fotó)
Vujicsics Sztoján fômunkatárs

A szerkesztôség címe:

1062 Budapest, Bajza u. 18.
Telefon/fax: 322-5164, 342-1978

Az Európai Utas Alapítvány megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelôs kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója

Terjeszti a HELP, a Lapker Rt., a kiadó és alternatív terjesztôk.

Elôfizethetô a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítô postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben és a Levél és Hírlapüzletági IgazgatóságonHírlap- elôfizetési és Lapellátási Irodában

(LHI, Budapest VIII., Orczy tér 1. 1900)

közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02-02102799 pénzforgalmi jelzôszámára

Egy szám ára: 398 Ft

Elôfizetési díj egy évre:
1400 Ft

Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

E-mail: batthany@Kultur-press.hu

E lapszám megvalósítását támogatták:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

nkom.jpg (5973 bytes)

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Külügyminisztérium
Ifjusági és Sportminisztérum

Európai Utas Alapítvány,
Európa Biztosító,

Révai Nyomda Kft.
1037 Budapest,
Kunigunda útja 68.
ISSN: 0866-272X

Köszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1 százalékát az Európai Utas javára ajánlották fel.

A beérkezett összeget nyomdai költségekre fordítottuk.

Kérjük további segítségüket! Az Európai Utas Alapítvány adószáma:

19622615-1-42

E-mail címünk: europaiutas@inventra.hu

Az Európai Utas
Internet-változatát a
hhrflogo.gif (1619 bytes)
Hungarian Human Rights Foundation
készítette.

Látogatók száma
1999. június 10. óta:

E-mail:
hhrf@mail.matav.hu

Copyright©
Európai Utas-2000